EMERGÈNCIA A CIUTAT VELLA respon a l’Ajuntament
19
- gener
2021
Posted By : sosicascantic
EMERGÈNCIA A CIUTAT VELLA respon a l’Ajuntament

Sou conscients de l’#Emergència que estem vivint a Ciutat Vella?

Fem memòria. Arran de la crisi sanitària provocada pel coronavirus i confinament iniciat al març, el tancament d’establiments i la caiguda del turisme o els viatges de negocis, el districte de Ciutat Vella es va precipitar en una crisi sense precedents. Davant això, i preocupats pels problemes socials i econòmics que arribarien a les veïnes i veïns del Districte a causa d’aquesta situació, un grup d’entitats vam voler iniciar un diàleg amb la Regidoria del Districte i vam presentar un Manifest que contenia, a banda d’uns principis generals, demandes molt concretes per pal·liar la situació d’emergència que ja llavors vivíem. Érem a la segona quinzena de juny.


La resposta municipal va arribar el 15 d’octubre, quatre mesos després, en forma de document d’unes 50 pàgines. Per tractar-se d’una emergència social, el ritme no pot ser més lent i, de fet, dóna fe de la lentitud amb què l’Ajuntament està enfrontant aquesta crisi. I pel que fa al contingut, no pot ser més decebedor: 50 pàgines de bones intencions i conceptes vagues, sense concrecions i amb algunes errades. Veiem-ho.


El text consta d’una introducció (de 34 pàgines!) amb principis generals, una anàlisi molt global de la situació i bons desitjos a assolir en 15 mesos. I hi trobem a faltar dades que reclamem amb insistència des de fa molt de temps. Per exemple, quants pisos hi ha buits al districte o quantes persones sense papers hi son presents; quants llits s’ofereixen en el districte a les persones sense sostre, de forma permanent o puntual. Una dada important és que l’atur va créixer fins al juny un 41,8% i se situava en un 11,2%. Malauradament aquestes xifres són falses, perquè ignoren la gran quantitat d’economia submergida que hi ha a Ciutat Vella i contra la qual no s’ha lluitat mai des de cap administració.
En les 16 pàgines restants del document venen les “propostes d’actuació”. Ho posem entre cometes perquè, enlloc de ser propostes concretes, pressupostades i amb calendari d’execució, són plenes de frases buides, políticament correctes i decebedorament mancades de contingut, com per exemple: “impulsar programes”, “promoure”, “facilitar la realització de programes”, “fomentar”, “ampliar”, “reforçar polítiques”, “treballar en fórmules”, “explorar i donar suport a experiències”, “recolzar”, “consolidar”, “donar continuïtat”… En cap moment es diu què és exactament el que es farà, qui ho farà, amb quin pressupost concret, d’acord amb quin calendari… De fet, és un document atemporal, que podria haver estat redactat sense tenir en compte la crisi d’emergència actual.


En algun cas hi ha una mesura concreta, però això no altera el que hem dit abans. En posem dos exemples. S’esmenta el bloc de Via Laietana 8-10 o la línia 120 de bus.
Aquestes dues mesures concretes que ara es prometen com si fossin novetats, van ser aprovades fa més de cinc anys i encara no s’han executat.


En el nostre manifest demanem un pla de futur que permeti repensar el model econòmic del districte i elimini la dependència del turisme com a fonamental font d’ingressos. El document de l’ajuntament hi dedica a la pàg. 39 un apartat de poc més de 6 línies. El reproduïm sencer: Obrir un debat profund i participatiu per formular polítiques de futur. Cal disminuir la dependència econòmica del turisme a Ciutat Vella: aquest model ha fracassat i per això estem com estem. Es necessita una contundent reformulació de les polítiques d’impuls econòmic i comerç de proximitat dels nostres barris. Les classes socials més desafavorides no han de tornar a pagar el preu de la crisi. Volem unes polítiques socials per a una vida digna i que les desigualtats disminueixin en lloc d’augmentar.


Aquest text l’hauríem pogut escriure nosaltres. És com si des de la Regidoria, se sentissin més còmodes fent de veïnat exigent que no pas governant. Però nosaltres, que som el veïnat, volem que governin i donin solucions concretes, enlloc d’apropiar-se del nostre llenguatge.


Finalment el document de l’Ajuntament acaba amb el “Pressupost”, apartat que també volem reproduir íntegrament:
Per dur a terme totes les mesures indicades, el Districte de Ciutat Vella incorporarà un equip de 7 persones amb diversos perfils que vetlli pel seu desenvolupament i en faci el seguiment i l’avaluació. La Mesura de Govern Ciutat Vella davant la crisi produïda per la COVID-19 comptarà amb un pressupost per al personal i el desenvolupament de les mesures de 2,5 milions d’euros.

Deixant de banda que el pressupost no es correspon en cap cas a l’abast de les mesures plantejades i ni tan sols està mínimament detallat, ens sorgeixen diverses preguntes:

Quines set persones? Quan s’incorporaran? Qui les nomena? En base a quins criteris? Quan cobren?…Com es reparteixen aquests diners entre partides? a quines entitats privades, de totes les que col·laboren en els diferents plans citats al document, aniran i en virtut de quins criteris de transparència? I algú creu que amb aquests diners es pot fer res digne per ajudar les persones amb problemes d’habitatge, salut mental… o el petit comerç (a qui la Conselleria de la Generalitat no tracta pas millor!), o els infants, les dones, la seguretat, etc.?

Estem tips que ens diguin que no hi ha diners. Que decideixin bé les prioritats, a favor dels drets dels ciutadans, a favor de les persones. De no actuar, podem caure en el perill que elements extremistes utilitzin la situació de desesperació legítima de moltes persones en benefici propi i fomentin actituds excloents i violentes que hem d’evitar de tota manera. Cal actuar en benefici de tota la societat.


Per tot això, exigim que l’Ajuntament es prengui seriosament la situació actual del Districte i hi dediqui tots els esforços i diners necessaris per superar l’emergència social i econòmica.


Que més enllà d’escriure, i citem el document, “Les classes socials més desafavorides no han de tornar a pagar el preu de la crisi. Volem unes polítiques socials per a una vida digna i que les desigualtats disminueixin en lloc d’augmentar”, treballi perquè aquestes bones paraules es converteixin en realitat.
Exigim:


● Més pressupost.
● Concreció de les mesures a prendre. Un pla treballat, no un de farcit sols de bons desitjos.
● Transparència en l’execució, en l’adjudicació dels diners, en la tasca política.
● Calendari concret.
● Persona responsable de l’àrea relacionada amb cada mesura, per poder passar comptes de la feina feta.


Plantegem cinc àmbits bàsics d’actuació:

1. Suport a persones

2. Comerç, Economia i Treball

3. Habitatge

4. Reconversió integral del Districte a mitjà i llarg termini

5.Seguretat

Volem parlar de les mesures en relació a cadascun d’aquests àmbits i demanem trobades amb la Regidoria per analitzar conjuntament un pla d’actuació per a cada cas.
Voldríem una primera trobada, tan aviat com es pugui, per parlar del primer apartat, el que fa referència a Suport a Persones.


Barcelona, gener de 2021

Category:

Deixa un comentari