novembre 2020 12
Els carrers de la pandemia
Posted By : sosicascantic

Benvolgudes veïnes i veïns, La pandèmia del COVID ha afectat greument l’activitat comercial en el barri i l’activitat de les persones. Durant els mesos de confinament domiciliari, el nostre veí Cèsar Algora va sortir de