EMERGÈNCIA A CIUTAT VELLA: Manifest i llistat de mesures
30
- juny
2020
Posted By : sosicascantic
EMERGÈNCIA A CIUTAT VELLA: Manifest i llistat de mesures
 • Les entitats sotasignades actives a Ciutat Vella de Barcelona constatem que:
   • La pandèmia de la COVID-19 està causant una espectacular agudització de la pobresa estructural i les carències socials a tots els barris de Ciutat Vella. Més enllà de la molta gent que vivia de treballs precaris i s’ha quedat sense feina, el col·lapse total de l’economia lligada al turisme aboca a l’absoluta indigència a milers de persones.
   • El personal dels Serveis Socials de l’Ajuntament han fet un esforç, però l’estructura d’aquests serveis no ha funcionat
   • Les variades iniciatives i accions de solidaritat ciutadana que han aparegut estan pal·liant temporalment a base de voluntariat el patiment social que l’Administració no ha atès.

Davant d’aquesta situació les entitats sotasignades exigim que aquest greu problema humà sigui abordat d’una manera immediata i eficaç per les administracions públiques que, al capdavall, estan finançades pel conjunt de la ciutadania. En conseqüència proposem:

1.     EMERGÈNCIA SOCIAL a curt termini.

 

Ampliació notòria dels serveis d’assistència social municipals. De la mateix forma que  el sistema sanitari del país s’ha multiplicat per tres, els serveis socials han de ser notòriament ampliats i dotats de més recursos humans i econòmics. No es pot fer servir el voluntariat ciutadà com a substitut de les obligacions de l’Administració, que és el que s’està fent.

2.     REPENSEM EL FUTUR DE CIUTAT VELLA

 

Obrir un debat profund i participatiu per formular polítiques de futur. Cal disminuir la dependència econòmica del turisme a Ciutat Vella: aquest model ha fracassat i per això estem com estem. Es necessita una contundent reformulació de les polítiques d’impuls econòmic i comerç de proximitat dels nostres barris. Les classes socials més desafavorides no han de tornar a pagar el preu de la crisi. Volem unes polítiques socials per a una vida digna i que les desigualtats disminueixin en lloc d’augmentar.

Adjuntem un llistat de les mesures que proposem.

 

 

Aquest document resta obert a noves aportacions fruit de futurs debats, de l’evolució de la situació i de les propostes de noves entitats que s’hi adhereixin.

 

Signen a Ciutat Vella, Barcelona, juny 2020, les següents entitats:

 

 

   • Anarcoveganos del Raval 

   • ANC – Barceloneta
   •  ANC –  Ciutat Vella

   • Associació de Veïns Barceloneta
   • Associació de Veïns Casc Antic

   •  CDR Casc Antic

   • Consell Local per la República – Ciutat Vella

   •  Fundació Arrels

   • Fundació Bayt al-Thaqfa

   • Hospital de Campanya de Santa Anna
   • Òmnium Cultural – Ciutat Vella

   •  Xarxa Veïnal del Gòtic

   • Xarxa Veïnal del Raval
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 • LLISTAT DE MESURES

 

Som conscients que hi ha uns pocs que depenen de lleis estatals, però fem constar que els partits en el govern municipal tenen la capacitat de pressionar el Gobierno de Madrid, del qual formen part. La resta de punts, la majoria, corresponen directament a les administracions de la plaça de Sant Jaume.

SUPORT A PERSONES

 • Convertir en places estructurals de la ciutat de Barcelona les més de 600 places d’allotjament d’emergència obertes durant l’estat d’alarma per a persones sense llar. Transformades en serveis ben adaptats a les necessitats de les persones (espais reduïts, accés per animals, adaptats a les necessitats de persones amb problemàtiques d’addiccions i/o problemes de salut mental). Per a Ciutat Vella proposem la creació de, com a mínim, un espai d’allotjament de baixa exigència a cadascun dels barris del districte.
 • Proveir, dotar i equipar les estructures i equipaments ja existents d’allotjament i de suport social amb espais específics per a les dones i les seves pròpies necessitats (higiene personal, intimitat, seguretat, etc.). S’ha de tindre especialment en compte la situació de les dones i les seves criatures que, dins la vulnerabilitat del conjunt, són encara les més vulnerables i han de tenir cura de les seves filles i fills en situacions límits.
 • Garantir la plena accessibilitat dels equipaments anteriorment esmentats de les persones amb diversitat funcional, així com garantir l’atenció adient a les mateixes i d’acord amb les seves necessitats.
 • Renda bàsica per poder viure, d’acord amb el cost de la vida en el nostre
 • Ubicació de punts d’aliments al barri (on repartir), per garantir a tothom tres àpats
 • Als barris de Ciutat Vella, com a la resta de la ciutat, durant les setmanes de confinament moltes persones que viuen al carrer s’han agrupat per dormir a les portes de biblioteques, comerços i espais on se sentien segures. Amb la reobertura de la ciutat ja no s’hi podran estar, calen espais de proximitat per allotjar totes aquestes persones mentre no se’ls facilita l’accés a un habitatge definitiu.
 • Ajut universal únic de 2000 euros a tota la ciutadania (l’Estat l’ha de pagar i l’Ajuntament i la Generalitat han de pressionar).
 • A més llarg termini, renda bàsica universal incondicional, per superar l’assistencialisme de la renda mínima.

Criatures i joves

 • Per tal de tancar la bretxa digital i facilitar l’estudi als menors de famílies amb més dificultats: Xarxa pública de wi-fi més estesa i potent. Accés en horari ampli a biblioteques, casals de joves, centres cívics, centres educatius… i tota mena d’edificis públics que disposen de recursos
 • Activitats d’estiu a l’aire lliure i en casals, centres cívics, educatius… Obertura de patis de centres educatius durant tot l’any i promoció pública d’activitats.
 • Menors no acompanyats:
 • A curt termini, prorrogar l’estada en pisos tutelats dels que fan 18 anys durant el 2020 fins a final d’any.
 • Plans de formació i d’inserció
 • Habitatge garantit fins al 25

Suport psiquiàtric i psicològic

 • Recursos per a tothom per prevenir, sensibilitzar i tractar
 • Garantir l’acompanyament d’aquestes persones en espais d’acollida i equipaments, amb places específiques per a dones i persones no-binàries.
 • Recursos de suport psiquiàtric i psicològic especialment per a dones, joves, persones amb manca d’ingressos…

DESCONFINAMENT

 • Equips gratuïts de protecció a les escoles davant la COVID-19. Especialment mascaretes per a criatures de famílies sense
 • Claredat en els missatges
 • Facilitar mesures de protecció a la població sense
 • Davant d’un possible rebrot de la COVID-19 i en relació a les persones sense llar, actuar: apostant per espais d’allotjament amb un nombre de places reduïdes i als diferents barris de la ciutat; reforçar els equips de carrer, dotant-los tant d’acompanyament social com sanitari; preveure un confinament flexible per a les persones que no poden estar 24h en un recurs; garantir menjar calent a les persones que dormen al ras, a més de serveis d’higiene i espais de descans durant el dia; obrir més espais específics per a persones amb drogodependències i des d’una perspectiva de reducció de

HABITATGE

 • Ajudes o condonació del pagament de lloguers i de
 • Limitar els preus de lloguers i
 • Promoure l’habitatge públic. Garantir que no hi hagi pisos buits, ni públics ni privats, al districte de Ciutat
  • Assolir al conjunt de Barcelona els pisos previstos al Pla de Lluita contra el Sensellarisme 2016-2020 (model Housing First), un objectiu insuficient al que encara no s’ha
  • Que totes les persones sense llar (en qualsevol de les seves situacions dins les categoria ETHOS) tinguin accés a l’habitatge públic de la ciutat, tant pel que fa a la via habitual com a vies extraordinàries com la mesa d’emergències. En el cas de la mesa d’emergències, els criteris actuals no permeten l’accés a moltes persones sense llar (per exemple les que viuen al carrer o en assentaments).
 • A mitjà i llarg termini elaborar un pla d’habitatge. Incrementar l’oferta d’habitatge públic: compra d’habitatges buits, de pisos a subhasta; construcció d’habitatge… fins assolir el model alemany o austríac: més del 45 % de l’habitatge de lloguer, de propietat pública. Preu de lloguer en funció de la
 • En concret, destinar el solar dels antics jutjats a habitatge
 • Cap desnonament a Ciutat Vella sense alternativa habitacional estable al mateix
 • Ampliació del període mínim dels contractes de lloguer a 10 anys com a mínim.
 • Lloguer d’habitatges d’ús turístic per a emergència social

ECONOMIA

 • Accés a les formacions laborals per a tothom, sense cap
 • Augment dels recursos destinats a la formació per a la reinserció
 • Permís de residència i de treball per a tothom que tingui feina: lluita contra l’economia
 • Control d’unes condicions dignes de treball (contractes, salaris, horaris, condicions de treball…).
 • Pressupost general de Festes Majors: que es destini a suport social i es doni a conèixer de forma detallada com es fa la
 • Control de les llicències atorgades a la Restauració i al Comerç, per tal que el producte venut correspongui realment a a la llicència.
 • Pla d’ajuts al comerç de proximitat d’acord amb un barem que premiï el servei al veïnat i la sostenibilitat. Hauria d’incloure una política de locals 

ADMINISTRACIÓ

 • Regularització de les persones immigrades indocumentades que viuen aquí.
 • Desplaçament de tècnics municipals a les entitats veïnals per informar, ajudar i donar suport jurídic a les persones en la tramitació d’ajuts, de permisos, de papers d’estrangeria i tota altra mena de
 • Prou criminalització de les persones sense llar: obrir el debat sobre l’ordenança de civisme a Barcelona i a Ciutat Vella, que no respecta els drets de les persones sense llar i criminalitza algunes de les seves activitats habituals. Cal una nova ordenança que no miri les persones sense llar com un problema de convivència ni les
 • Facilitar i agilitzar els tràmits burocràtics per a l’empadronament sense domicili fix a la ciutat de Barcelona.
 • Contractació de personal per atendre la gent I també per tenir cura dels xiquets de les famílies que no se’n puguin fer càrrec, mentre les escoles romanguin tancades.

Policia. GU.

 • A Ciutat Vella cal intensificar l’acció social i no la policial. Hi ha persones que viuen al carrer al districte a qui la Guàrdia Urbana desallotja i fa canviar de lloc (per exemple al Passeig Picasso). A més, l’Operació Diana (a primera hora del matí fer marxar les persones que dormen al carrer del lloc on són) és una pràctica habitual de la Guàrdia Urbana durant tot l’any. Fi d’aquestes pràctiques policials. Desallotjar les persones no és la solució.
 • Formació del servei policial com a servei públic i democràtic d’atenció i suport a tots els ciutadans.
 • Mesures en relació amb els comportaments racistes i les multes a persones mentre estaven atenent urgències
Category:

Deixa un comentari