Butlleti SOSI Hivern 2021
20
- desembre
2021
Posted By : sosicascantic
Butlleti SOSI Hivern 2021

Semblava que la situació crítica viscuda amb la pandèmia ens faria reflexionar i replantejar el nostre futur.

A l’octubre del 2020 el govern del Districte ens va presentar, a un conjunt d’entitats agrupades en la plataforma “Emergència a Ciutat Vella”, un document titulat “Mesura de Govern” on exposava un pla d’actuacions previstes per fer front a la crisi existent. Vam criticar-ne el contingut per la seva manca de concreció, ple de verbs com explorar, promoure, impulsar, contribuir, promocionar…, i per la manca de recursos que hi aportava. Marcava un calendari d’actuació (15 mesos) i un control de seguiment del que s’aniria fent.


Estem al final d’aquest període i si fem una ullada a la situació actual sembla que les coses no han millorat i en molts casos creiem que han empitjorat. S’han agreujat temes com la precarietat existencial, laboral, energètica i d’habitatge, els sorolls diürns i sobretot nocturns, l’ocupació privada ja aclaparadora de l’espai públic (amb terrasses, motos, mobiliari…), contaminació creixent, una mobilitat cada cop més caòtica, uns carrers cada cop més bruts i el turisme com  a gran mecenes per acabar de rematar els nostres barris.


En aquest temps el veïnat ens hem manifestat reclamant mesures urgents que resolguessin problemes greus que afectaven la nostra salut, la salubritat dels nostres barris i deterioraven greument els nostres carrers i places.

La resposta administrativa ha estat la comprensió però a la vegada la ineficiència i la seva incompetència per actuar mostrant una permissivitat intolerable en tots els casos i una manca d’autoritat per fer respectar les ordenances municipals.

Esperem a veure, acabada la vigència de la “Mesura”, quina valoració en fan.


Cal dir però que no tant sols les administracions en són responsables. Urgeix una implicació personal i col· lectiva per revertir la situació actual. Hem de reflexionar sobre els nostres hàbits personals, hem de repensar les nostres conductes alimentàries, de consum, de mobilitat, etc. Si volem uns barris més saludables, sostenibles i amb futur, cal ser exigents amb les administracions però també amb nosaltres mateixos.

Category:

Deixa un comentari